• Добре дошли в ДГ "Роза", гр. Силистра
    Добре дошли в ДГ "Роза", гр. Силистра

  Детска градина ,,Роза” е основана през 1940 г. и е първата в град Силистра. Нашият град има забележителни педагогически традиции - през 1856г. е основано първото училище в града, през 1869-1870г. –  първото девическо училище от Евлампия Стоева. През  всички тези години до днес, учителите на  тази институция работят всеотдайно и безкористно, посвещавайки живота си на възпитанието и обучението на деца и утвърждавайки нейния авторитет в града. 
Нейното местоположение – да бъде в центъра на града, ни помага да бъдем предпочитана и удобна точка не само за родителите, но и за самите деца, които имат близък достъп до всички други институции в града-музеи, библиотеки,паметници, площади и Дунавски парк . Детската градина е газифицирана, санирана, модерно обзаведена и разполага с отлични условия за отглеждане, възпитание, обучение, социализация на децата. 

Детска градина е оборудвана с компютри, мултимедийни проектори, принтери и интернет във всяка група и това е единствено в услуга на педагозите, които следват новите възможности за различно, интересно и модерно образование. Всички са преминали начален курс по ИКТ и последващ курс по специфики и възможности на PPoint.  


Учителите се стремят да повишат качеството на образователния процес, да осигурят позитивна, модерна и конкурентноспособна среда, да формират знания и умения у децата за взаимодействие с окръжаващата среда. Прилагането на нови технологии не е самоцелно за нас – интересува ни как се съчетават те с различни други интерактивни методи и подходи в обучението –игрови, театрализирани, игри за развиване на мисленето и др. 

ДГ "Роза" - с грижа и развитие за всяко дете.

Новини


Иновативни методи в преподаването

Детска градина "Роза" ще изпрати двама участници в международен структуриран курс в компания за нови технологии IDEC.SA в гр.Пиреус, Гърция.

Научи повече

Иновативни методи в преподаването

Със сертификати по Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)се завърнаха учителите Светлана Миленкова и Светла Димитрова, след участие в курс,,Иновативни методи на преподаване".

Научи повече