Прием в ДГ "РОЗА"

ДГ "Роза" приема целогодишно деца от 3 до 7 годишна възраст, при наличието на свободни места.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ДГ "РОЗА"

1. Писмено заявление, попълнено от родителите на детето на място в детската градина;

2. Акт за раждане на детето /за сравнение на данните/;

3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето;

4. Медицинско свидетелство с изследвания, имунизации и отрицателни резултати за чревни паразити и бактерии;

5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България;

6. Медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че детето е здраво и не е в контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето;

7. Копие на документи за специални образователни потребности, ако има такива;