I Б възрастова група "Щурчета"

I Б възрастова група "Щурчета"

I Б възрастова група "Щурчета"

I Б ГРУПА "ЩУРЧЕТА"

Ние сме група ,,Щурчета"!  Много обичаме да играем заедно!

Тази година сме малки и ще се учим да си обличаме дрехите, да подреждаме играчките си и много нови неща!

Ще се опознаваме и ще се учим да играем заедно.

 

 

Екип на групата:

Светла Димитрова - старши учител

Валентина Шарбанова - учител

Фани Андреева - помощник - възпитател.