Административни услуги

Обща информация

Приемно време: 

Директор - вторник и четвъртък от 13:30ч.-15:30ч.

Работно време администрация:

Директор - 08:00ч.-17:00ч. /почивка от 12:00ч. до 13:00ч./

ЗАС - 08:00ч.-16:30ч. /почивка от 12:00 до 12:30ч./

Счетоводител - 08:00ч. - 17:00ч. /почивка от 12:00ч. до 13:00ч./

Касиер/домакин - 07:30ч.-16:00ч. /почивка от 12:00ч. до 12:30ч./