IV - А група "Щастливци"

 IV - А група "Щастливци"

IV - А група "Щастливци"

VI A група "ЩАСТЛИВЦИ" 

 Първа - А група при ДГ "Роза", гр. Силистра приема името "ЩАСТЛИВЦИ" като име на групата през 2016г..

Работният екип на групата е представен от:

Г-жа Иванка Славова - старши учител,

Г-жа Ваня Христова - старши учител,

Г-жа Радослава Николова - помощник-възпитател.

Групата се състои от 31 деца.

Мотото на Група "ЩАСТЛИВЦИ" е:

"Обич, толерантност и уважение на детската личност!"Архив