III Б възрастова група "Бонбончета"

III Б възрастова група "Бонбончета"

III Б възрастова група "Бонбончета"

III Б група "Бонбончета" 

Група "Бонбончета" е създадена през 2021 г., като Първа б група при ДГ "Роза", гр. Силистра.

Групата се състои от 32 деца -16 момиченца и 16 момченца.

Грижи за тяхното възпитание, образование и отглеждане полага следния екип:

Надежда Димитрова - старши учител

Бистра Неделчева - старши учител

Ангелина Ангелова - помощник - възпитател

 

 Архив