I А група "Мечо пух"

I А група "Мечо пух"

I A група "Мечо пух"

За нас се грижат:

Надя Василева - старши учител

Теменужка Александрова - старши учител

Ванушка Николова - помощник - възпитател