III A възрастова група "Звънче"

III A възрастова група "Звънче"

III A възрастова група "Звънче"

I А група "Звънче"

На 15.09.2021г. групата отвори врати да посрещне своите  възпитаници родени през 2018г., 16 от които са момчета и 13 момичета.Целта на екипа е да търсим най-прекия, верен и истински път към умовете и душите на нашите деца, за да израснат те уверени в себе си щастливи деца.               

Нас ни учат, възпитават и обичат:

Даниела Иванова - старши учител

Весела Георгиева - учител

Радка Стефанова - помощник-възпитател

 

 

 Семенце

Ето го семенцето малко- Вашето дете, 

с очички необятни поглъща света...

Вие сте почвата уютна- да пусне здрави корени в пръстта..

Ние сме Слънцето- топло и светло да му бъде в деня...

Вие сте въздухът - да вдиша живот и любов...

Ние сме водата - да пие знания с благослов...

Ние и Вие- заедно!

Заедно оформяме бъдещето !

Бъдещето- ДЕЦАТА!