IV Б възрастова група "Сладури"

IV Б възрастова група "Сладури"

IV Б възрастова група "Сладури"

     Ние Сладури сме смели,

към успеха сме поели,

волно, весело живеем,

знаем, можем и умеем.

Здравейте, мили  родители и всички приятели на група "Сладури"!

Екипът на група „Сладури” желае всички деца да се чувстват добре и да имат прекрасни дни при нас.

Ние сме техни приятели и Ваши първи помощници във възпитанието им, а това е възможно единствено и само когато има постоянно и добронамерено общуване между Вас и нас.

В нашата група малките сладури изявяват своите интереси  и способности. Получават знания и умения с оглед максимално развитие и възможност за пълноценна реализация.

Ние вярваме, че всяко дете може да успее и концентрираме внимание върху силните страни на детето, уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете и ценим индивидуалните му усилия.  

Ние, учителите, имаме и любовта на децата.  И това не е малко!

Убедени сме, че с обич и доверие може да се спечели детската душа, вярваме в силите на растящия човек!

Екип:

Светлана Миленкова – старши учител

Лидия Богданова – старши учител

Галя Александрова – помощник - възпитател

                                                                                   

През изминалата 2021/2022 учебна година участвахме в проекти и конкурси, празнувахме рождени и други дни, имахме своите незабравими и вълнуващи моменти, запечатани в снимки.

 Архив