Екип

Екип

ДГ "Роза" е детска градина, осигуряваща качествено образование желано място от родители и деца. За децата в детската градина се грижи високо квалифициран персонал с ясна мотивация в дейността си, касаеща отглеждането, обучението, възпитанието и социализацията на техните възпитаници. Осигурени са много добри условия. Интериорът и подредбата на групите отговарят на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. Гордеем се с професионализма на педагогическия екип.