II Б група "Слънчице"

II Б група "Слънчице"

II Б група "Слънчице"

II Б ГРУПА 

 

Екип на групата

Даниела Иванова - старши учител

Мирослава Папазова - старши учител

Радостина Христова - помощник възпитател

Деяна Еманоилова - помощник на учителя