I А възрастова група "Усмивки"

I А възрастова група "Усмивки"

I А възрастова група "Усмивки"

I А възрастова група

   

Групата се сформира в началото на учебната 2023-2024г. и се състои от 30 деца. Съвместно с родителите на децата от групата, работим за добрата им адаптация и овладяване на умения за самообслужване и хигиенни навици.

Екипът на групата, който се състои от старши учител Д. Кралева, учител М. Иванова, помощник на учителя Ивелина Иванова и помощник-възпитател Ивайла Маринова, работи за създаване на добра социална атмосфера, в която децата да растат и създават приятелства.